' + ret.debug + '
גדעון פילאטיס

אחד העקרונות החשובים של פילאטיס הוא עקרון הזרימה התנועתית (flow) והזרימה מהמרכז החוצה. אנחנו מדברים המון על הזרימה מהמרכז החוצה, על הצורך שהתנועה תהיה זורמת ועוד. בחלק גדול מהמקרים שניתקלתי בהם אלו הן מילים ריקות מתוכן ובדרך כלל המושג זרימה מתייחס לזרימה והמעבר מתרגיל לתרגיל בלבד, זה רק חלק מהסיפור. במושג זרימה יש הרבה יותר מזה. ההבנה והשליטה באלמנט הזרימה של התנועה הם מהמרכיבים החשובים בהבנת הטכניקה. רעיון הזרימה קיים במספר רמות:

ברמת האנרגיה: תודעתית ומנטלית צריך שנוכל להיות בקשר עם זרימת האנרגיה בגוף במהלך התנועה או התרגיל. להרגיש את האנרגיה הזורמת מקצה אחד של הגוף לקצהו האחר במהלך התנועה. זרימה אנרגטית אינו מושג מופשט, זה משהו מאוד קיים שלפעמים קשה להתחבר אליו. זה קשור לזרימה הנשימתית בגוף וזה משנה את איכות התנועה שלנו.

ברמת התנועה: עלינו להיות מודעים וברורים מהיכן התנועה מתחילה והיכן היא נגמרת ולהיות יכולים לעקוב, בראיה הפנימית שלנו, אחר מסלול התנועה. לדעת האם התנועה מתחילה בכף הרגל או אולי בברך, האם בראש או בקרקעית האגן. בכדי לנוע מהמקום הנכון יש לקיים במקביל: רמת ריכוז ותודעה גבוהה.גדעון פילאטיס

ברמת הקצב: עלינו להרגיש את הקצב המיוחד של כל תרגיל, שאינו שווה לכל התרגילים, והקשר שלו לקצב הנשימתי. אני קורא לזה "המוסיקה הפנימית של התרגיל" כמעט לכל תרגיל יש תבנית קצב משלו, למשל תבנית הקצב של Leg swing איננה כשל Side bend

ברמת החלל: חשוב להבין שאנחנו מתנועעים בתוך חלל תלת ממדי, כמו בתוך בלון דימיוני ענק שבו הקצוות שלנו נוגעים ומלטפים את הדופן הפנימית שלו כל הזמן. כל תנועה שאנו עושים היא תנועה בחלל ותנועה שמניעה את החלל, אנחנו רק צריכים להיות מודעים לכך. אנחנו לא רק מפעילים שרירים כי אם מניעים את השלד בחלל סביבנו. זה סוג אחר של התמקדות ואיכות תנועה.

כאשר אנו מניעים את הגוף או כל אחד מאבריו, אנחנו מניעים את החלל סביבנו ויוצרים מעין ציור בחלל הזה. למשל:

כאשר אנו מבצעים את ה –  Roll up  האנרגיה זורמת מקרקעית האגן וממשיכה דרך הראש והידיים החוצה אל החלל במסלול שמצייר מעגל ובו זמנית המעטפת של הגוף זורמת החוצה דרךהרגליים.  לתרגיל יש קצב משלו שהוא גם הקצב של תבנית הנשימה המיוחדת לו. אנחנו צריכים להיות ברורים היכן התנועה מתחילה ומסתיימת. אנחנו צריכים להיות מודעים לחלל סביבנו ולתנועה שלנו בו בכדי לנוע ולזרום החוצה מעבר לקצוות הגוף.  זה כבר לא תרגיל שרירי בטן, זה תרגיל "תנועתי" שזורם מהמרכז החוצה. יש לו קצב פנימי שלו (מוסיקה פנימית), יש בו זרימה, יש בו התייחסות לחלל סביבנו. בקיצור, זה הופך לכמעט כמו ריקוד ולא רק חיטוב בטן. דרך ההבנה והתודעה של הזרימה ושילובה בצורה עמוקה ואמיתית לתרגול שלנו אנחנו נותנים יותר משקל ומשמעות להגדרת הטכניקה כ – Body mind ואנחנו מתחילים להתנועע כמו שג'וזף פילאטיס (ממציא השיטה) חלם ורצה: WITH GRACE AND POISE, LIKE ANIMALS

גדעון אברהמי

.